International Student Visa Program (ISVP) - Polish

Polish ISVP Information

Informacje szczegółowe Międzynarodowego Programu Wizy Studenckiej (ISVP)

Poznaj dogłębnie amerykańską kulturę i język, dołącz do najsłynniejszej społeczności tanecznej na świecie!  

Razem z tancerzami z różnych zakątków kuli ziemskiej włącz się do nowojorskiego życia. Zamieszkaj w Nowym Yorku, światowej stolicy tańca!

 • Wybierz program intensywnej nauki trwający 3, 6 lub 12 miesięcy - z możliwością przedłużania
 • Mamy największą i najciekawszą ofertę zajęć w NYC!
 • Między innymi - taniec klasyczny (kurs wymaga udziału w dwóch lekcjach tańca klasycznego tygodniowo), jazz, jazz liryczny, współczesny jazz, teatr muzyczny, funk, hip hop, breakin, tańce afrykańskie, step, zajęcia głosowe, zajęcia rozciągające, pilates, joga.
 • Zajęcia prowadzone są na różnych poziomach: od podstawowego do zaawansowanego.
 • Zaplanuj własny Program nauki i monitoruj swoje postępy – pomoże Ci w tym specjalny konsultant.
 • Nawiąż i zbuduj profesjonalną współpracę ze swoimi pedagogami; umożliwią to pozalekcyjne sesje z wybranym pedagogiem, który jako Twój Mentor będzie prowadził ewaluację Twojej pracy.
 • Nasze grono pedagogiczne (ponad 90 nauczycieli) składa się z pedagogów o międzynarodowej sławie i choreografów oferujących klasyczne oraz nowatorskie metody nauczania i choreografii.
 • Twój Program obejmie lekcje, które oferujemy w otwartym planie zajęć - dzięki czemu będziesz mieć możliwość tańczenia wraz z nowojorskimi tancerzami. Dodatkowe zajęcia, prowadzone wyłącznie dla studentów Programu ISVP, mają na celu pogłębienie wiedzy i skupienie się na celach, które sobie wyznaczyłeś. 
 • W Program wliczone są miesięczne zajęcia Master Class i projekty, w których możesz wziąć udział - w tym celu bezpłatnie udostępniamy sale do prób.
 • Zespół Koordynujący Programem jest do Twojej dyspozycji, służy w każdej chwili pomocą i konsultacją.
 • Sale taneczne znajdują się w doskonałej lokalizacji – na teatralnym Broadwayu.
 • Po przyjęciu do Programu, studenci mają prawo przylotu do Stanów Zjednoczonych na 30 dni przed rozpoczęciem Programu i możliwość pobytu w USA do 30 dni po zakończeniu Programu.
 • Program jest przeznaczony dla studentów, którzy ukończyli 18 lat. Prosimy o skontaktowanie się z nami drogą mailową w sprawie wyjątków.

Semestry

Aplikacje przyjmowane są nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą rozpoczęcia semestru. Daty rozpoczęcia semestru i przyjmowania aplikacji są nastepujące:

StartEndApp DueBreaksTuition
07-Jun-202129-Aug-202123-Apr-2021None$2,550

StartEndApp DueBreaksTuition
07-Jun-202121-Nov-202123-Apr-2021One week$4,650

StartEndApp DueBreaksTuition
07-Jun-202108-May-202223-Apr-2021Two weeks$8,950

Jak wypełnić aplikację

 • Załaduj aktywną wersje PDF

  (pobierz bezpłatny Adobe Acrobat)

 

Proces rekrutacji

Do aplikacji należy załączyć następujące dokumenty:

 1. PDF icon Wypełniony ISVP formularz aplikacji.pdf
 2. Wypełniony Formularz Zdrowotny ISVP z podpisem i pieczątką lekarza (formularze sa dostepne pod linkiem)
 3. Rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki wymaga wyciągu z osobistego konta bankowego potwierdzającego finansowe zabezpieczenie na pokrycie kosztów nauki w Broadway Dance Center oraz kosztów pobytu w Nowym Yorku. 
  Potwierdzeniem finansowym może być list od osoby trzeciej deklarujący pokrycie kosztów nauki i pobytu wraz z jej wyciągiem bankowym. Wszystkie dokumenty muszą być napisane w języku angielskim. W zależności od długości pobytu wymagane są poniższe gwarancje finansowe. UWAGA podane poniżej kwoty NIE SĄ stawkami czesnego - nie jest wymagana ich zapłata, a jedynie wykazanie ich na wyciągu bankowym. Sprawdź czesne
  Wysokość gwarancji finansowych:
  • 6000 USD – Program trzymiesięczny
  • 12000 USD – Program sześciomiesięczny
  • 24000 USD – Program roczny
 4. CV z informacją o wykształceniu oraz doświadczeniu scenicznym.
 5. Minimum dwa zdjęcia podkreślające umiejętności techniczne i styl, w którym najlepiej się poruszasz
 6. Krótka informacja (jedna strona A4) na temat celów artystycznych, motywacji i planowanych efektów nauki w BDC.
 7. Kopia ważnego paszportu
 8. Opłatę aplikacji w wysokości 250 USD (ta opłata jest bezzwrotna). Można ją opłacić kartą kredytową, przekazem pieniężnym, czekiem lub przelewem bankowym. W celu ustalenia szczegółów prosimy o skontaktowanie się z nami na adres mailowy: [email protected] 

PRZED wysłaniem aplikacji UPEWNIJ SIĘ o prawidłowym wypełnieniu formularza i załączeniu wymaganych dokumentów – UWAGA! Niekompletne aplikacje nie zostaną przyjęte. .

Prosimy o wysłanie kompletnej aplikacji oraz wraz z opłatami na adres: 

Broadway Dance Center
Attn: ISVP Administrator
322 West 45th, 3rd Fl
New York, New York 10036 USA

Akceptujemy również aplikacje zeskanowane i wysłane na adres mailowy [email protected]

Nie akceptujemy aplikacji wysłanych faksem. 

Broadway Dance Center prześle informację o przyjęciu do Programu drogą e-mailową, prosimy o sprawdzenie czy Twój adres mailowy jest prawidłowy.

 

formularze

Po otrzymaniu Twojej aplikacji

 1. BDC poinformuje Cię drogą e-mailową o przyjęciu do Programu – prosimy o wyraźne zaznaczenie e-maila, pod którym możemy się z Tobą skontaktować. Prosimy o nie umawianie się na spotkanie w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych, aż do potwierdzenia przez BDC przyjęcia do Programu

 2. Należy wpłacić pierwszą ratę w wysokości połowy czesnego (odpowiednio do długości zaplanowanego Programu) .

 3. Po otrzymaniu pierwszej połowy czesnego, BDC wyda imienny Certyfikat I-20. Certyfikat I-20 NIE JEST WIZĄ. Każdy student musi skontaktować się z Ambasadą Stanów Zjednoczonych w swoim kraju w celu ubiegania się o Wizę M-1. Wiza M-1 jest JEDYNĄ wizą pozwalającą na udział w Programie. Wiza turystyczna nie zezwala na udział w Programie. 

 4. Całkowitą kwotę czesnego należy wpłacić przed rozpoczęciem Programu 

Ubezpieczenie

Ubezpieczenie Zdrowotne jest OBOWIĄZKOWE. Dokument Ubezpieczenia Zdrowotnego musi być dostarczony przed rozpoczęciem Programu, natomiast nie musi być dołączony do aplikacji.

BDC nie pokrywa ubezpieczenia zdrowotnego; doradzamy skorzystanie z ubezpieczenia zdrowotnego w CareMed International Travel Insurance: www.CareMed-Travel.com

BDC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek kontuzje i choroby podczas Programu, dlatego Ubezpieczenie Zdrowotne na czas uczestniczenia w Programie jest obowiązkowe.

Wysokość stawek czesnego

W celu przedłużenia Programu należy dokonać opłaty administracyjnej w wysokości 100 USD. 
Wysokość czesnego może ulec zmianie.

 1. Studenci, których Program obejmuje 12 lekcji tygodniowo mogą zakupić dodatkowe lekcje w cenie promocyjnej.
 2. Przerwa wakacyjna jest możliwa dopiero po trzech pierwszych miesiącach udziału w Programie.
 3. Przerwa wakacyjna musi odbywać się w okresach tygodniowych.

Uwaga: dodatkowa opłata w wysokości 200 USD pobierana jest przez U.S. Government Student Exchange Visitor Information System (SEVIS). Jest ona obowiązkowa dla wszystkich aplikantów Wizy M-1 – opłata musi być zrealizowana przed otrzymaniem Wizy M-1. Szczegółowe informacje zawarte są w Formularzu I-20.

Sposób uiszczania opłat

 1. Prosimy o kontakt na adres mailowy [email protected]
  w celu uzyskania informacji na temat przelewów bankowych.
 2. Akceptujemy karty kredytowe (MasterCard i Visa), przekazy pieniężne oraz czeki.

Zwroty czesnego

Kandydat, którego aplikacja zostanie odrzucona przez Urząd Imigracyjny otrzyma pełny zwrot wpłaconego czesnego.

Po podlegają zwrotom: opłata aplikacji oraz opłaty manipulacyjne. Student ubiegający się o zwrot musi zwrócić oryginalny Formularz I-20 oraz kopie listu z Ambasady Stanów Zjednoczonych lub inny dokument uzasadniający powód odmowy aplikacji. Zwroty czesnego nie są możliwe w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności w trakcie Programu.

Transfer Studentów

 • Broadway Dance Center rozważy aplikacje studentów o statusie M-1 lub F-1.
 • Jeśli przebywasz obecnie w Stanach Zjednoczonych i posiadasz Wizę M-1 możesz skorzystać z możliwości „transferu”, jako że nasz Program jest Programem M-1.
  Jeśli przebywasz w Stanach Zjednoczonych i posiadasz Wizę F-1, będziesz uznany za studenta zmieniającego status.
  Te dwa procesy różnią się od siebie.
 • Studenci ubiegający się o transfer do programu Broadway Dance Center ISVP (Międzynarodowy Program Wizy Studenckiej) muszą odbyć rozmowę kwalifikacyjną z Zespołem Koordynującym Programem.
  Prosimy o wysłanie e-maila na [email protected] w celu wyznaczenia terminu spotkania.
 • Prosimy o dostarczenie aktualnego Formularza I-20 i aktualnej wizy.
 • Dalsze informacje i instrukcje będą podane po przyjęciu studenta do Programu.

Você tem alguma dúvida em PORTUGUÊS? Você pode sempre nos enviar um e-mail em PORTUGUÊS para [email protected] e nós podemos conectá-lo com nossa equipe de tradução!

Program Staff

Loretta Morrison

Director of Educational Programming

Join Our Email List!

Get news, updates, special event notices and more when you join our email list.

 
 

BROADWAY DANCE CENTER

BDC offers more than 350 drop-in classes a week!
Walk-ins welcome. All levels and styles.
DANCE TODAY!

 

Get Map

CONTACT INFO

 • Broadway Dance Center
 •   322 W 45th St • NYC, NY 10036
 •   [email protected] (general info)
 •   [email protected] (livestream class info)
 •   212-582-9304 (voicemail only)
 •   212-977-2202 (fax)

 

 • Children & Teens • Lincoln Center
 • 37 W65th St • NYC, NY 10023
 •   [email protected]
 •   212-457-0035 (phone)